W przedmiocie regulacji W treści

Typ aktu:

Organ wydający:

Numer aktu:

Zbiór aktów/projektów:

Status aktu:

Sygnatura:

Data obowiązywania od:

Data obowiązywania do:

 • BUDŻETY JST
  • Budżet gminy
   • Budżet gminy i jego zmiany
   • Projekty uchwał i zarządzeń w sprawch związanych z budżetem
   • Realizacja budżetu gminy
    • Roczne sprawozdanie i analiza wykonania budżetu gminy
 • CZAS PRACY (WYMIAR ZAJEĆ)
  • Obowiązkowy wymiar zajeć logopedów
  • Obowiązkowy wymiar zajeć nauczycieli
 • DOTACJE, DOFINANSOWANIE
  • Dotacje
   • Dotacje - budowa wodociągów, kanalizacji i oczyszczalni ścieków
   • Dotacje - usuwanie wyrobów zawierających azbest
   • Dotacje dla niepublicznych szkół i przedszkoli
 • FORMULARZE I DRUKI - WZORY
  • Wzory formularzy deklaracji podatkowych i innych informacji podatkowych
 • GOSPODARKA KOMUNALNA
  • Gospodarka odpadami
   • Gospodarka odpadami - pozostałe
   • Odpady inne niż niebezpieczne
   • Odpady niebezpieczne
   • Sortowanie odpadów
 • GOSPODARKA MIESZKANIOWA I LOKALOWA
  • Gospodarka mieszkaniowa i lokalowa - pozostałe
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I MIENIEM KOMUNALNYM
  • Bonifikaty od cen sprzedaży i użytkowania wieczystego nieruchomości
  • Mienie komunalne
   • Zasady gospodarowania mieniem komunalnym
  • Nabywanie, zbywanie, sprzedaż nieruchomości
   • Przejmowanie, nabywanie, zbywanie, sprzedaż gruntów, nieruchomości
   • Zasady nabywania, zbywania, obciążania i sprzedaży nieruchomości
   • Zgoda na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości
 • KOMUNIKACJA, TRANSPORT
  • Komunikacja
   • Komunikacja autobusowa - lokalna
 • NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
  • Nagrody i wyróżnienia - dla nauczycieli
 • OCHRONA PRZYRODY, PARKI I REZERWATY
  • Parki, rezerwaty i pomniki przyrody
   • Pomniki przyrody
 • OPIEKA NAD DZIEĆMI
  • Przedszkola
   • Przedszkola - pozostałe
 • Opłaty
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty dodatkowe - Opłaty - zajęcie pasa drogowego
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty lokalne - Opłata targowa
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty lokalne - Opłaty lokalne - pozostałe
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Pobór podatków i opłat - Inkasencji i wysokość wynagrodzenia za inkaso
 • PODATKI
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Pobór podatków i opłat - Inkasencji i wysokość wynagrodzenia za inkaso
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Podatek leśny
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Podatek od nieruchomości
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Podatek od posiadania psów
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Podatek od środków transportowych
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Podatek rolny
 • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY
  • Opłaty dodatkowe
   • Opłaty - zajęcie pasa drogowego
  • Opłaty lokalne
   • Opłata targowa
   • Opłaty lokalne - pozostałe
  • Pobór podatków i opłat
   • Inkasencji i wysokość wynagrodzenia za inkaso
  • Podatki lokalne
   • Podatek leśny
   • Podatek od nieruchomości
   • Podatek od posiadania psów
   • Podatek od środków transportowych
   • Podatek rolny
 • POMOC SPOŁECZNA
  • Dożywianie - warunki odpłatności za świadczenia
 • PROGRAMY, STRATEGIE
  • Programy - edukacja publiczna
  • Programy - zapobieganie bezdomności zwierząt
 • REGULAMINY ŚWIADCZENIA USŁUG
  • Regulaminy usuwania i składowania odpadów
 • REGULAMINY UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI
 • ROLNICTWO
  • Obrót nieruchomosciami rolnymi
   • Dzierżawy nieruchmości rolnych i leśnych
 • STATUTY, REGULAMINY ORGANIZACYJNE
  • Statuty i regulaminy - jednostki oświaty i wychowania
   • Statuty i regulaminy - przedszkola
   • Statuty i regulaminy - szkóły podstawowe i gimnazja
  • Statuty i regulaminy - jednostki upowszechniania kultury
   • Statuty i regulaminy - ośrodki i centra kultury
  • Statuty i regulaminy - obiekty sportowe i rekreacyjne
   • Statuty i regulaminy - stadiony
 • STYPENDIA
  • Stypendia dla uczniów
 • SZKOŁY, NAUCZYCIELE, UCZNIOWIE
  • Pracownicy oświaty
   • Nauczyciele - dodatki inne nie wymienione
   • Nauczyciele - dodatki mieszkaniowe
   • Nauczyciele - pozostałe
   • Nauczyciele - regulaminy wynagradzania (Karta Nauczyciela)
  • Szkoły - pozostałe
  • Uczniowie
   • Uczniowie - pozostałe
 • UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI
  • Regulaminy utrzymania czystości i porządku
 • WYBORY
  • Organizacja wyborów
   • Numery i granice obwodów głosowania
  • Wybory do rady gminy
  • Wybory wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
 • WYNAGRODZENIA
  • Wynagrodzenia - nauczyciele

Nazwa dziennika:

Rok publikacji:

Numer publikacji:

Pozycja: