UCHWAŁA NR XXVII/263/16

Rady Miejskiej Legnicy

z dnia 27 grudnia 2016 r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Legnicy w 2017 roku

Na podstawie art. 12  pkt 11 w związku z art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 814, poz. 1579) oraz art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2008r., Nr 45, poz. 271,  Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570,  Dz. U. z 2009r., Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz.753, Nr 95, poz. 788,  Nr 98, poz. 817, Dz. U. z 2010r., Nr 78, poz. 513, Nr 107, poz. 679, Dz.U. z 2011r., Nr 63, poz. 322, Nr 82, poz. 451, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Dz. U. z 2012r. poz. 1342, poz. 1544, Dz. U. z 2013r., poz. 1245, Dz. U. z 2014r., poz. 822, poz. 1491, Dz. U. z 2015r., poz. 28, poz. 277, poz. 875, poz. 788, poz. 1771, poz.1830, poz. 1918, poz. 1926, poz. 1991, Dz. U. z 2016r., poz. 823, poz. 960, poz.1579) uchwala się, co następuje:

§ 1. 

1. Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie miasta Legnicy w 2017 roku według wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się harmonogram pracy aptek ogólnodostępnych w porze nocnej od poniedziałku do piątku, soboty, niedziele oraz święta  na okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku zgodnie załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Legnicy.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady

Wacław Szetelnicki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/263/16

Rady Miejskiej Legnicy

z dnia 27 grudnia 2016 r.

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych
funkcjonujących na terenie miasta Legnicy
w 2017 roku

L.p

Nazwa, adres, telefon apteki

Rozkład godzin pracy

1.

„Arnica” ul. Jaworzyńska 5

76 852 24 56

całodobowo

2.

"Lekosfera DGA  2” ul. Iwaszkiewicza 1 KAUFLAND

76 855 30 12

całodobowo

3.

„DOZ Apteka Dbam o Zdrowie Aloes”

ul. Pomorska 72

76 721 78 47

poniedziałek - piątek  8.30 - 19.00

   sobota  9.00 - 14.00

4.

„Avena” ul. Pomorska 17

76 855 05 00

poniedziałek - piątek  8.00 - 19.00

sobota  8.00 - 14.00

5.

„Astra” ul. Heweliusza 7DE

76 852 30 26

poniedziałek - piątek  8.00 - 19.00

sobota  8.00 - 14.00

6.

„Basztowa” ul. Chojnowska 13

76 852 30 73

poniedziałek - piątek  8.00 - 19.00

sobota  8.00 - 14.00

7.

Cef@rm 36,6” ul. Izerska 35

76 856 47 87

poniedziałek - piątek  8.00 - 19.00

   sobota  8.00 - 14.00

8.

„Centrum” ul. Pomorska 15

BIEDRONKA

75 712 41 24

poniedziałek - piątek  8.00 - 20.00

sobota  9.00 - 18.00

9.

"DOZ Apteka Dbam o Zdrowie PIASTÓW"

GALERIA PIASTÓW

76 818 29 07

poniedziałek - piątek  9.30 - 21.00

sobota  10.00 - 20.00

10.

„ Dr. Max” ul. N.M. Panny 12

76 743 98 48

poniedziałek - piątek  8.00 - 20.00

sobota  9.00 - 15.00

11.

"Dr. Max"  ul. Libana 8

76 721 83 00

poniedziałek - piątek  8.00 - 18.00

12.

"Dr. Optima" ul. Wrocławska 10/18a

76 745 10 19

poniedziałek - piątek  8.00 - 20.00

sobota  8.00 - 15.00

13.

„DRIVE” ul. Wrocławska 155

INTERMARCHE

76 723 15 79

poniedziałek - piątek  7.00 - 21.00

sobota  8.00 - 20.00

niedziela  10.00 - 18.00

14.

„Dr Zdrowie” ul. Piłsudskiego 84

CARREFOUR

76 855 37 87

poniedziałek - piątek  9.00 - 21.00

sobota  9.00  -  21.00

niedziela  9.00 - 20.00

15.

„Działkowa” ul. Działkowa 29-31

76 721 35 65

poniedziałek - piątek  8.00 - 18.00

sobota  8.00 - 14.00

16.

„Eliksir” ul. W.Niedźwiedzicy 13

76 854 14 92

poniedziałek - piątek  9.00 - 18.00

sobota  9.00 - 13.00

17.

„Eskulap” ul. Artyleryjska 40

76 851 23 41

poniedziałek - piątek  9.00 - 19.00

sobota  9.00 - 14.00

18.

„Farmed” ul. Złotoryjska 16/18

76 862 08 96

poniedziałek - piątek  8.00 - 19.00

sobota  9.00 - 14.00

19.

„Gren-Vita” ul. Daszyńskiego 33

76 854 40 54

poniedziałek - piątek  8.00 - 21.00

sobota  8.00 - 14.00

20.

„Gwarna” ul. Złotoryjska 30

GALERIA GWARNA

76 862 01 10

poniedziałek - piątek  9.00 - 20.00

sobota  9.00 - 20.00

   niedziela  10.00  - 18.00

21.

„Herba” ul. Rzeczypospolitej 125

76 854 98 66

poniedziałek - piątek  8.30 - 19.00

sobota  8.30 – 14.00

22.

„Jaśmin” ul. Mickiewicza 6

75 712 52 56

poniedziałek - piątek  8.00 - 19.00

sobota  8.00 – 14.00

23.

„Jemioła” ul. Fabryczna 3

bi 1

76 854 89 73

poniedziałek - piątek  8.00 - 21.00

sobota  8.00.00 - 21.00

niedziela  10.00  - 19.00

24.

„Krótka” ul. Krótka 1

76 862 03 81

poniedziałek - piątek  9.00 - 19.00

sobota  9.00 - 15.00

25.

„Lawenda” ul. Drukarska 29

76 866 31 46

poniedziałek - piątek  9.00 - 17.00

sobota  9.00 - 13.00

26.

„Malwa mgr Małgorzata Stępień”

ul. Piechoty 19A

76 722 18 82

poniedziałek – piątek  8.00 - 18.00

sobota  9.00 - 14.00

27.

„Maxfarm" ul. Iwaszkiewicza 5

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

76 721 18 88

poniedziałek – piątek  7.00 - 21.00

sobota  7.00  -  21.00

niedziela  7.00 - 21.00

święta  7.00  - 21.00

28.

„Medyczne ABC” ul. Chojnowska 41

GALERIA FERIO

76 852 37 16

poniedziałek - piątek  8.00 - 19.00

sobota  8.00 - 16.00

29.

„Medyczne ABC” ul. Schumana 11

AUCHAN

76 856 64 00

poniedziałek – piątek  9.00 - 21.00

sobota  9.00  -  21.00

niedziela  9.30  - 20.00

30.

„Medyczne ABC” ul. Batalionu Zośka 15

76 722 16 00

poniedziałek - piątek 8.00 - 19.00

sobota  9.00 - 14.00

31.

„Melisa” ul. Złotoryjska 1

76 723 36 39

poniedziałek - piątek  8.00 - 20.00

sobota  8.00 - 16.00

32.

„Nasza Apteka" ul. Złotoryjska 57

76 729 25 81

poniedziałek - piątek  8.00 - 20.00

sobota  8.00 - 16.00

33.

"Na Zdrowie" ul. Górnicza 1A

BIEDRONKA

76 854 00 15

poniedziałek - piątek  8.00 - 20.00

sobota  8.00 - 16.00

34.

„Niebo” ul. Kościuszki 17/1

76 856 02 73

poniedziałek – piątek  8.00 - 19.00

sobota  9.00 - 14.00

35.

„Nova” ul. Reymonta 2

76 722 52 66

poniedziałek - piątek  8.00 - 18.00

36.

„Piastowska” ul. Dziennikarska 16

76 721 73 25

poniedziałek - piątek  8.00 - 19.00

sobota  9.00 - 14.00

37.

„Pod dobrą gwiazdą” ul. Gwiezdna 25

76 854 23 26

poniedziałek - piątek  8.00 - 19.00

sobota  8.00 - 14.00

38.

„Pod Różą” ul. Przybosia 5

76 722 52 59

poniedziałek - piątek  8.00 - 20.00

sobota  9.00 - 14.00

39.

„Remedium” ul. Radosna 48

76 854 72 51

poniedziałek - piątek  8.00 - 20.00

sobota  8.00  -  18.00

niedziela  8.00 - 18.00

40.

„Rondo” ul. Szaniawskiego 5D

76 856 47 96

poniedziałek - piątek  9.00 - 19.00

sobota  8.00 - 15.00

41.

„Sano” ul. Galaktyczna 12

76 854 67 95

poniedziałek - piątek  8.00 - 20.00

sobota  8.30 - 15.30

42.

"Silesia 7" ul. N.M. Panny 8-10

76 307 07 07

poniedziałek - piątek  8.00 - 20.00

sobota  9.00 - 15.00

43.

„Słoneczna” ul. Gwiezdna 4

GALERIA GWIEZDNA

76 724 87 87

poniedziałek - piątek  8.00 - 20.00

sobota  8.00  -  18.00

niedziela  8.00 - 18.00

44.

„Staromiejska” ul. Andersa 26

76 851 23 20

poniedziałek - piątek 8.00 - 19.00

sobota  9.00 - 15.00

45.

„Staromiejska” ul. Matejki 1

76 721 01 93

poniedziałek - piątek  8.00 - 19.00

sobota  9.00 - 14.00

44.

„ Św. Marka” ul. Poselska 14

76 724 43 36

poniedziałek - piątek  8.00 - 18.00

sobota  8.00 - 14.00

47.

„Wrzos” ul. Skarbowa 8

76 856 01 30

poniedziałek - piątek  8.00 - 19.00

sobota  8.00 - 14.00

48.

„Vita – Plus” ul. Złotoryjska 81 A

76 852 26 02

poniedziałek - piątek  8.00 - 19.00

sobota  8.00 - 14.00

49.

"Ziko" ul. N.M. Panny 5F

76 871 96 46

poniedziałek - piątek  8.00 - 20.00

sobota  8.00 - 16.00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/263/16

Rady Miejskiej Legnicy

z dnia 27 grudnia 2016 r.

Harmonogram pracy aptek ogólnodostępnych w porze nocnej od poniedziałku do piątku, soboty, niedziele oraz święta w 2017 roku

 

Nazwa, adres, telefon apteki

 

Czas pracy

Apteka „Arnica”

Legnica , ul. Jaworzyńska 5

tel. 76 852 24 56

całodobowo

Apteka  „Lekosfera DGA 2”

Legnica, ul. Iwaszkiewicza 1

tel. 76 855 30 12

całodobowo