Uchwała nr XIV/70/2007 Rady Miasta Łuków z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Radę Miasta Łuków w roku 2008.

Organ wydający: Rada Miasta Łuków
Status aktu prawnego: Nieobowiązujący
Data dokumentu: 2007-11-30
Data ogłoszenia: 2008-02-05
Wejście w życie: 2008-02-20
Z mocą obowiązującą od: 2008-01-01
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2008, Numer: 14, Pozycja: 549

Powiązania
Dziennik zmian treści