PLIKI

ZAŁĄCZNIKI

UCHWAŁA NR XVI/137/12

Rady Miasta Mińsk Mazowiecki

z dnia 13 lutego 2012 r.

w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Mińsk Mazowiecki

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się z dniem 1 września 2012 roku plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Mińsk Mazowiecki z siedzibami, jak następuje:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mińsku Mazowieckim, ul. Kopernika 9.

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Dąbrówki w Mińsku Mazowieckim, ul. Dąbrówki 10.

3. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Mińsku Mazowieckim, ul. Siennicka 17.

4. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim, ul. Małopolska 11.

5. Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Mińsku Mazowieckim, ul. Sosnkowskiego 1.

§ 2. Granice obwodów Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Dąbrówki, Szkoły Podstawowej Nr 4, Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Józefa Wybickiego i Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza ustala się odpowiednio w załącznikach 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mińsk Mazowiecki.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr VI/44/99 Rady Miejskiej w Mińsku Mazowieckim z dnia 10 marca 1999 roku w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Mińsk Mazowiecki (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 6 poz. 44) zmieniona Uchwałami: Nr VII/59/99 z dnia 26 kwietnia 1999 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 7, poz. 59), Nr XXV/216/01 z dnia 19 lutego 2001 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 44, poz. 417), Nr V/32/03 z dnia 24 lutego 2003 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 70, poz. 1820), Nr XVII/207/04 z dnia 29 marca 2004 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 99, poz. 2405), Nr XXVI/227/09 z dnia 16 lutego 2009 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 34, poz. 801), z zastrzeżeniem, że pozostaje w mocy w stosunku do dzieci uczęszczających do szkół przed wejściem w życie niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, w prasie lokalnej oraz rozplakatowaniu w miejscach publicznych.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Dariusz Kulma

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/137/12 

Rady Miasta Mińsk Mazowiecki 

z dnia 13 lutego 2012 r.

OBWÓD SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

Adama Asnyka

Armii Ludowej

Elwiro- Michała Andriollego

Generała Józefa Bema

Ignacego Daszyńskiego

Florencja

Graniczna

Grzybowa

Jana Heweliusza

Zofii Kalinowskiej

Zygmunta Kazikowskiego

Plac Jana Kilińskiego

Kolejowa

Konstytucji 3-go Maja

Mikołaja Kopernika

Tadeusza Kościuszki

Licealna

1 Maja

Mała

Zofii Nałkowskiej

Stefana Okrzei

Elizy Orzeszkowej (od nr 1 do nr 29 str. nieparzysta i od nr 2 do nr 32 str. parzysta)

Piękna

Józefa Piłsudskiego

Polowa

Bolesława Prusa

Szczepana Redy

Różana

Siedlecka

Jerzego Skarżyńskiego

Stanisławowska

Szarych Szeregów

Michaliny Szczepankowskiej

Tartaczna

Warszawska (od nr 2 do nr 150 parzyste)

Wenecka

Wiśniowa

Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Zachodnia

Zawiszy

Zielona

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/137/12 

z dnia 13 lutego 2012 r.

OBWÓD SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

Stefana Batorego

Błonie

Pułkownika Zygmunta Chmieleńskiego

Bolesława Chrobrego

Stefana Czarnieckiego

Dąbrówki (od nr 2 do nr 42a str. parzysta, od nr 1 do nr 25 str. nieparzysta)

Jana Długosza

Juliana Grobelnego

Marii Grochowskiej

dr. Jana Huberta

Jaśminowa

Kazimierza III Wielkiego

Hipolita Konopki

Kościelna

Władysława Łokietka

Rodziny Łubieńskich

Jana Łupińskiego

Malinowa

Jana Matejki

Adama Mickiewicza

Rodziny Nalazków

Ogrodowa

Przemysłowa

7 Pułku Ułanów Lubelskich

Mikołaja Reja

Sędomierska

Jana Sobieskiego

Andrzeja Struga

Józefa Sylwestrowicza

Śniadeckich (od nr 1 do 9 str. nieparzysta)

Warszawska (od nr 152 do końca parzyste i od nr 175 do końca nieparzyste)

Stanisława Wigury

Franciszka Żwirki

Żwirowa

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/137/12 

Rady Miasta Mińsk Mazowiecki 

z dnia 13 lutego 2012 r.

OBWÓD SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4

Armii Krajowej

Batalionów Chłopskich

Mariana Benki

Bulwarna

Cicha

Dąbrówki (od nr 44 do końca str. parzysta, od nr 27 do końca str. nieparzysta)

Dolna

Juliana Grzeszaka

Górki

Gwardii Ludowej

Oskara Kolberga

Kosmiczna

Królowej Jadwigi

Bolesława Limanowskiego

30 Lipca

Mieczysława Ługowskiego

Stanisława Mińskiego

Miodowa

Józefa Mireckiego

Nadrzeczna

Gabriela Narutowicza

Ignacego Paderewskiego

1-go PLM „Warszawa”

Sażyńskich

Siennicka (od nr 1 do nr 27 str. nieparzysta i od nr 2 do nr 26 str. parzysta)

Spółdzielcza

Stary Rynek

Szpitalna

Śniadeckich (od nr 17do nr 29 str. nieparzysta i od nr 22 do nr 34 str. nieparzysta)

Romualda Traugutta

Wincentego Witosa

Zgoda

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/137/12 

Rady Miasta Mińsk Mazowiecki 

z dnia 13 lutego 2012 r.

OBWÓD SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5

Generała Władysława Andersa

Arynowska

Bagnista

Bankowa

Gen. Z. Berlinga

Boczna

Bohaterów Monte Cassino

Marcina Borelowskiego

Budowlana

Bratnia

Ks. Stanisława Brzóski

Chabrowa

Józefa Chełmońskiego

Cienista

Marii Dąbrowskiej

Dębowa

Gdańska

Gnieźnieńska

Grabowa

Jagiellońska

Jasna

Karpacka

Karpatczyków

Kaszubska

Porucznika Władysława Klimaszewskiego

Jana Kochanowskiego

Kołowa

Marii Konopnickiej

Janusza Korczaka

Ignacego Krasickiego

Kresowa

Królewiecka

Krótka 
J.Kusocińskiego

Kwiatowa

Leśna

11-go Listopada

Litewska

Majątkowa

Majowa

Zuzanny Małaszczyckiej

Małopolska

Mazurska

Mieszka I

Nowy Świat

Obrońców Tobruku

Generała Leopolda Okulickiego

Olsztyńska

Elizy Orzeszkowej (od nr 31 do nr 33 str. nieparzysta, od nr 34 do nr 46 str. parzysta)

Parkowa

Piasta

Emilii Plater

Pomorska

Gen. Stanisława Popławskiego

A . Rapackiego

Władysława Reymonta

Braci Rokickich

Henryka Sienkiewicza

Generała Władysława Sikorskiego

Słoneczna

Sudecka

Szczecińska

Śląska

Świętokrzyska

Targowa

Tatrzańska

Topolowa

Toruńska

Juliana Tuwima

Warszawska (od nr 1 do nr 173 str. nieparzysta)

Warszawskie Przedmieście

Wielkopolska

Porucznika Ludwika Wolańskiego

Walerego Wróblewskiego

Wspólna

Zacisze

Ziemowita

Zygmuntowska

Stefana Żeromskiego

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/137/12 

Rady Miasta Mińsk Mazowiecki 

z dnia 13 lutego 2012 r.

OBWÓD SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6

Akacjowa

Władysława Broniewskiego

Józefa Chłopickiego

Chochołowska

Fryderyka Chopina

Aureliusza Chróścielewskiego

Dźwigowa

Kasztanowa

Klonowa

Kołbielska

Mariana Langiewicza

Letniskowa

Lipowa

Ludowa

Łąkowa

Generała Stanisława Maczka

Mazowiecka

Miła

Zbigniewa Mirosza

Mleczarska

Heleny Modrzejewskiej

Stanisława Moniuszki

Mrozowska

Osiedlowa

Piaskowa

Konstantego Rudzkiego

Siennicka (od nr 29 do nr 87 str. nieparzysta i od nr 28 do nr 52 str. parzysta)

Tadeusza Smoleńskiego

Juliusza Słowackiego

Spacerowa

Generała Kazimierza Sosnkowskiego

Sosnowa

Spokojna

Sportowa

Stankowizna

Stanisława Staszica

Wesoła

Widok

Wiejska

Henryka Wieniawskiego

Wierzbowa

Wrzosowa

Stanisława Wyspiańskiego

Zielna