ZARZĄDZENIE NR 23/2013

Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin

z dnia 12 sierpnia 2013 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku

Na podstawie art. 266 ust 1  – Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240  – ze zmianami)  - Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin zarządza co następuje:

§ 1. 

1. Przedstawia się informację z przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za  I półrocze 2013 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

2. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do Zarządzenia

3. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku w brzmieniu stanowiącym  załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

§ 2. Przekazuje się informację z przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych  instytucji kultury za  I półrocze 2013 r.  Radzie Miejskiej w Jutrosinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin

Zbigniew Koszarek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2013

Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin

z dnia 12 sierpnia 2013 r.

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za I półroczer 2013 roku

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 23/2013

Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin

z dnia 12 sierpnia 2013 r.

Wykonanie dochodów Miasta i Gminy Jutrosin za I półrocze 2013 roku

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 23/2013

Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin

z dnia 12 sierpnia 2013 r.

Omówienie wydatków budżetowych Miasta i Gminy Jutrosin za I półrocze 21013 roku

Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 23/2013

Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin

z dnia 12 sierpnia 2013 r.

Wydatki - tabelarycznie

Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 23/2013

Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin

z dnia 12 sierpnia 2013 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć Miasta i Gminy Jutrosin za I półrocze 2013 roku

Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 23/2013

Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin

z dnia 12 sierpnia 2013 r.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Jutrosin

Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 23/2013

Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin

z dnia 12 sierpnia 2013 r.

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku

Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 23/2013

Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin

z dnia 12 sierpnia 2013 r.

Informacja z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie

Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 23/2013

Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin

z dnia 12 sierpnia 2013 r.

Omówienie przychodów i kosztów Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie za I półrocze 2013 roku

Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 23/2013

Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin

z dnia 12 sierpnia 2013 r.

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 23/2013

Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin

z dnia 12 sierpnia 2013 r.

Omówienie przychodów i kosztów Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie - cz. I

Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 23/2013

Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin

z dnia 12 sierpnia 2013 r.

Omówienie przychodów i kosztów Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie - Cz. II

Zalacznik12.pdf

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 23/2013

Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin

z dnia 12 sierpnia 2013 r.

Omówienie przychodów i kosztów Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie - cz. III

Zalacznik13.pdf