Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 12 września 2014 r. w sprawie: informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Rad Gmin, Rad Powiatów, Sejmików Województw i Rad Dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

Organ wydający: Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin
Status aktu prawnego: Obowiązujący
Data dokumentu: 2014-09-12
Wejście w życie: 2014-09-12
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści