Uchwała nr XXVIII/134/2009 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jutrosin.

Organ wydający: Rada Miejska w Jutrosinie
Status aktu prawnego: Obowiązujący
Data dokumentu: 2009-04-21
Data ogłoszenia: 2009-06-19
Wejście w życie: 2009-07-04
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2009, Numer: 119, Pozycja: 1930

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści