UCHWAŁA NR IV/25/2015

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 26 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2015

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Tymecki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/25/2015

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 26 stycznia 2015 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/25/2015

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 26 stycznia 2015 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/25/2015

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 26 stycznia 2015 r.

Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/25/2015

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 26 stycznia 2015 r.

Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/25/2015

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 26 stycznia 2015 r.

Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/25/2015

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 26 stycznia 2015 r.

Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/25/2015

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 26 stycznia 2015 r.

Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/25/2015

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 26 stycznia 2015 r.

Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/25/2015

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 26 stycznia 2015 r.

Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/25/2015

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 26 stycznia 2015 r.

Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr IV/25/2015

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 26 stycznia 2015 r.

Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr IV/25/2015

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 26 stycznia 2015 r.

Zalacznik12.pdf

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr IV/25/2015

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 26 stycznia 2015 r.

Zalacznik13.pdf