SPRAWOZDANIE NR 15/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Człopa

z dnia 24 marca 2015 r.

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Człopa za 2014 r.

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 15/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Człopa

z dnia 24 marca 2015 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 15/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Człopa

z dnia 24 marca 2015 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 15/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Człopa

z dnia 24 marca 2015 r.

Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 15/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Człopa

z dnia 24 marca 2015 r.

Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 15/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Człopa

z dnia 24 marca 2015 r.

Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 15/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Człopa

z dnia 24 marca 2015 r.

Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 15/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Człopa

z dnia 24 marca 2015 r.

Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 15/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Człopa

z dnia 24 marca 2015 r.

Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr 15/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Człopa

z dnia 24 marca 2015 r.

Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr 15/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Człopa

z dnia 24 marca 2015 r.

Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Nr 15/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Człopa

z dnia 24 marca 2015 r.

Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania Nr 15/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Człopa

z dnia 24 marca 2015 r.

Zalacznik12.pdf

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania Nr 15/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Człopa

z dnia 24 marca 2015 r.

Zalacznik13.pdf

Załącznik Nr 14 do Sprawozdania Nr 15/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Człopa

z dnia 24 marca 2015 r.

Zalacznik14.pdf